รับ Access Code

 

หลังจาก ลงชื่อเข้าใช้ บนเว็บไซต์  4LifelongLearning และสมัคร Micro-credentials แล้ว

จะได้รับ Access Code หลังกดซื้อรูปแบบที่ต้องการสมัคร (Verify your skill หรือ Build your skill+Verify)

การรับ Access Code

เมื่อคลิก Buy now จะพบกับ Pop up สำหรับใส่ Redeem Code จะต้องคลิกปุ่ม Get Access Code ก่อน

get_access_code.png

จากนั้น ระบบจะพาไปยัง Typeform เพื่อกรอกข้อมูลดังนี้ให้สมบูรณ์

  • ชื่อ - นามสกุล
  • รูปแบบของ Micro-credentials ที่ต้องการสมัคร
  • ชื่อ Micro-credentials ที่สมัคร
  • รูปแบบของ Micro-credentials ที่สมัคร
  • Email ที่ใช้สมัครบัญชีผู้ใช้งาน
  • หลักฐานการชำระเงิน

  Check email

หลังกรอกข้อมูลใน Typeform เรียบร้อยแล้ว เช็ก Inbox Email ที่ใช้สมัครบัญชีผู้ใช้เพื่อรับ Code จากนั้นจึงนำมา
กรอกในช่องใส่  Code โดย Code ที่ได้รับไม่มีวันหมดอายุ แต่ไม่สามารถใช้ซ้ำหรือแชร์ให้ผู้อื่น/กรอกใน Micro-credentials อื่นได้ 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์