วิธีการตรวจสอบสถานะ Micro-Credential

เข้าไปที่เว็บไซต์ app.4lifelonglearning.org จากนั้นเลือกเมนู Dashboard จะปรากฏสถานะข้อมูล Micro-Credential ทั้งหมดที่ Earner เป็นผู้เลือกไว้

        Applied
คือ สถานะของ Micro-Credential ที่ Earner เป็นผู้เลือกไว้ และรอการส่ง
        Review Pending
คือ สถานะ Micro-Credential ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐาน (Review) จากผู้เชี่ยวชาญ (Assessor)
        Awarded
คือ Micro-Credential นั้นได้ผ่านการตรวจสอบหลักฐานและได้รับการรับรองความสามารถ
        Denied
คือ Micro-Credential นั้นยังไม่ผ่านการรับรอง แต่ Earner สามารถส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถได้อีกครั้ง ด้วยการ Re-submit
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น