วิธีการสร้าง Learning unit

ขั้นตอนการสร้าง Learning unit

 1. การสร้าง Learning Unit คลิกที่ Design and Planning

  design_new_cropped.png
 2. คลิกปุ่ม Create a learning unit

  create_lu.png
 3. เลือกประเภท (Type) ของ Learning unit ซึ่งมี 2 ประเภท

  General
  • มี 1 Learning outcome เท่านั้น
  • ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-paced learning) ในรูปแบบ Video หรือรูปแบบอื่นที่ผู้ออกแบบกำหนด
  • การสร้าง 1 Learning unit สามารถเปิดรอบการสอน (Session) ได้สูงสุด 4 รอบ โดยแต่ละรอบระยะเวลา Start-End ต้องไม่เกิน 6 สัปดาห์
  • มีกิจกรรมสำหรับการวัดผล/ประเมินผลเพิ่มเติม หรือไม่มีก็ได้แต่ผู้เรียนจะไม่ได้รับใบ Certificate
  OBEM
  • มี 1 Learning outcome เท่านั้น
  • ผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนโดยมีการ Online Meeting, Review และให้ Feedback เพื่อให้ผู้เรียนให้ทราบแนวทางการพัฒนาและแก้ไข
  • การสร้าง 1 Learning unit สามารถเปิดรอบการสอน (Session) ได้สูงสุด 4 รอบ โดยแต่ละรอบระยะเวลา Start-End ต้องไม่เกิน 6 สัปดาห์
  • มีการสร้างกิจกรรมเพื่อการวัดผล/ประเมินผล (Assessment) อย่างน้อย 2 กิจกรรม ที่ผูกกับ Learning Outcome
  • ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนเพื่อออก Learning Outcome Certificate ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
 4. กรอกชื่อ หัวข้อ (Title) Learning unit ที่ต้องการ
 5. กรอกคำอธิบายภาพรวมของ Learning unit โดยสรุปเพื่อให้ผู้เรียนทราบก่อนลงทะเบียนว่า Learning unit นี้เกี่ยวกับอะไร และมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะต้องทำอะไรได้ ทำอะไรเป็น หลังจากเรียนจบ

  title_summary.png
 6. กรอกคำอธิบายของ Learning unit (ไม่บังคับ)
 7. กรอกสิ่งที่ผู้เรียนจะได้ทำใน Learning unit (ไม่บังคับ)
 8. กำหนดสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเตรียมก่อนลงทะเบียนเรียนใน Learning unit (ไม่บังคับ)
 9. กำหนดกลุ่มผู้เรียนว่าเป็นกลุ่มใดที่เหมาะสมสำหรับ Learning unit นี้ (ไม่บังคับ)
 10. กรอกจำนวนครั้งของการ Online Meeting โดยจำนวนของการ Online Meeting จะต้องอยู่ระหว่าง 0-12 ครั้ง หากไม่ต้องการให้มีการ Online Meeting ให้ใส่เลข 0

  online_meeting.png
 11. ใส่คำเฉพาะ (keyword) สำหรับไอเดียการออกแบบหน้าปกของ Learning unit 

  ideas.png
 12. เลือกการแสดงผล (Visibility) ของ Learning Unit มี 2 รูปแบบ
  • Listed  ทุกคนสามารถลงทะเบียน (Enroll) ใน Learning Unit นี้ได้ โดยจะแสดงผลในหน้าการค้นหาและหน้ารายละเอียด Learning Unit
  • Unlisted  เฉพาะผู้ที่มีลิงก์เท่านั้น ที่จะเห็นและลงทะเบียน (Enroll) เข้ามาได้
  visibility.png
 13. คลิก Create
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น