วิธีการกำหนดผลการเรียนรู้สูงสุดของ Learning Unit

ผลการเรียนรู้สูงสุด หรือ Ultimate Learning Outcome คือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ Learning unit นั้นๆ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนทำได้และทำเป็นเมื่อเรียบจบแล้ว โดยแต่ละ Learning unit จะมีเพียง 1 Ultimate Learning Outcome เท่านั้น

ขั้นตอนการกำหนดผลการเรียนรู้

 1. ไปที่แถบ Design and planning

  design_new_cropped.png
 2. เลือก Learning Unit ที่ต้องการ
 3. คลิกปุ่ม Create ใต้ ultimate learning outcome หรือไปที่แถบ Learning outcomes จากนั้นคลิกปุ่ม Create an ultimate learning outcome

  create_ulo_new.png
 4. กำหนด ultimate learning outcome
 5. กรอกคำอธิบายของ ultimate learning outcome (ไม่บังคับ)

  ulo_new.png
 6. คลิก Create

  ข้อควรทราบ

Ultimate Learning Outcome ของ Learning Unit จะมีเพียงแค่ 1 ตัวเท่านั้น หากต้องการสร้างเพิ่มเติมจะเป็น sub-learning outcome และ additional assessment criterion โดยเมื่อสร้าง Ultimate Learning Outcome ขึ้นมาแล้วจะไม่สามารถลบออกไปได้แต่สามารถแก้ไขได้

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น