วิธีการสร้างบัญชี และเข้าสู่ระบบ Learn4Life

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learn4life สำหรับการใช้งานครั้งแรก ผู้ใช้งานต้องสร้างบัญชีสำหรับเข้าสู่ระบบ Learn4life ก่อน

  เข้าไปที่เว็บไซต์ learn.4lifelonglearning.org จากนั้นเลือกคลิกปุ่ม....

4life_home.png

     Sign Up สำหรับการลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรก กรอกข้อมูล

   • ชื่อ (Name)
   • นามสกุล (Surname)
   • อีเมล (E-mail)
   • กำหนด Password ที่ต้องการ โดยจะต้องตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย 6 ตัวอักษร
   • คลิกปุ่ม Sign up เพื่อสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานระบบ Learn4Life

  sign_up.png

    Sign In เพื่อเข้าใช้งานระบบในกรณีที่มีบัญชีอยู่แล้ว กรอกข้อมูล

    • อีเมลที่ใช้สมัคร (E-mail)
    • รหัสผ่าน (Password)
    • คลิกปุ่ม Sign in

  sign_in.png

    สำหรับบุคลากรที่สร้างบัญชีด้วยอีเมล มจธ. สามารถคลิกปุ่ม Sign in with KMUTT account กรอกข้อมูลอีเมล KMUTT และรหัสผ่าน (password) ของมหาวิทยาลัย จากนั้นคลิกปุ่ม Sign in เพื่อเข้าสู่ระบบ

    หากลืม password ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ มจธ.

sign_in_kmutt_new.png

เมื่อลงชื่อเข้าสู่ระบบ Learn4Life เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะมีสถานะเป็น Learner โดยสามารถตรวจสอบสถานะผู้ใช้งานได้ที่ My profile จะปรากฏข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานและจะแสดงสถานะ Learner Profile ใต้ชื่อ-นามสกุล หากต้องการสมัครบัญชีสำหรับผู้สอน คลิกที่ Become an instructor เพื่อลงทะเบียนต่อไป

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น