วิธีการสร้างโพสต์

เริ่มสร้างโพสต์ (Post) สำหรับการเรียนการสอนและสำหรับใช้วัดประเมินผลบน Learning unit โดยผู้สอนสามารถสร้างโพสต์สำหรับใช้เพื่อการประเมินผลได้ ซึ่งจะต้องมี Assessment criteria ที่ใช้สำหรับการประเมินด้วย

ขั้นตอนการสร้าง Post

 1. ไปที่ Design and planning
 2. เลือก Learning unit ที่ต้องการ
 3. ไปที่แถบ Sessions
 4. คลิก View/Manage ในส่วนของ Sessions นั้นๆ 

  view_manage.png
 5. คลิก Create new post 

  create_a_new_post.png
 6. กำหนดหัวข้อ (Title) ของโพสต์
 7. กรอกรายละเอียดข้อกำหนด (Instructions) ของโพสต์ เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงรายละเอียดของโพสต์ดังกล่าว

  title_and_ins.png
 8. เลือกประเภทของไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดบนโพสต์ (Upload Media Type)

  upload_media_type.png

  • None หากไม่ต้องการอัปโหลดไฟล์ใดๆ บนโพสต์
  • Video เลือกอัปโฟลดไฟล์วิดีโอได้เพียง 1 ไฟล์เท่านั้น โดยมีเกณฑ์ดังนี้
   • วิดีโอใน Learning Unit แต่ละวิดีโอ ควรมีความยาวไม่เกิน 6 นาที ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สามารถดึงดูดผู้เรียนให้โฟกัสกับเนื้อหาได้ดีที่สุด
   • สกุลไฟล์ที่รองรับ : MP4, MOV
   • ความละเอียดของวิดีโอ : 720p - 1080p ขึ้นไป
   • อัตราส่วนภาพ : 16:9, 4:3 แนวนอนเท่านั้น
   • มี Subtitle เพื่อการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องในทุกสถานการณ์
  • Image เลือกอัปโหลดไฟล์รูปภาพได้หลายรูปภาพ รองรับสกุลไฟล์ภาพส่วนใหญ่ เช่น JPEG, PNG

    นอกจากนี้ยังสามารถแนบไฟล์อื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ Attachment (หากมี) รองรับไฟล์ประเภท PDF, Word, Excel, PowerPoint รวมถึงรูปภาพได้

 9. กำหนดวันที่แสดงโพสต์ (Published date)

  publish_date.png
 10. หากต้องการใช้โพสต์นี้สำหรับการวัดประเมินผล เลื่อนลงมาด้านล่างในช่อง Add to your post (Optional) คลิก Enable หน้า Submission เพื่อทำการผูกโพสต์กับเกณฑ์การประเมิน โดยเมื่อสร้าง Assessment post แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อ Learning unit ถูกเผยแพร่และมีผู้เรียนส่งงานเข้ามาแล้ว
   

  asm_post.png

 11. หากต้องการวัดประเมินผล สามารถเพิ่มเกณฑ์การประเมินที่สร้างไว้แล้วหรือสร้างเกณฑ์การประเมินใหม่ได้ โดย คลิก Add existing criterion เพื่อเพิ่มเกณฑ์การประเมินที่สร้างไว้แล้ว หรือคลิก Create new criteria เพื่อสร้างเกณฑ์การประเมินใหม่ 

  add_existing_.png


  add_new_.png
 12. เมื่อเพิ่ม Criteria เรียบร้อยแล้ว คลิก Create เพื่อสร้างโพสต์

เมื่อสร้างโพสต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โพสต์ดังกล่าวจะไปแสดงที่ Posts list แต่ละโพสต์จะมีป้ายแสดงประเภทของโพสต์ซึ่ง Learning หมายถึงโพสต์ที่ไม่มีการวัดผลประเมิน และ Assessment หมายถึงโพสต์ที่ต้องการให้ผู้เรียนส่งงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้

postslist_new.png

ข้อควรทราบ

  ผู้สอนจะไม่สามารถแก้ไข Assessment criteria เมื่อโพสต์นั้นมีผู้เรียนส่งงานเข้ามาเพื่อรอรับการประเมินแล้ว

  ผู้สอนจะไม่สามารถกำหนดวันส่งงาน (Due date) ของ Assessment โพสต์ได้ ผู้เรียนมีสิทธิ์ส่งงานเมื่อไหร่ก็ได้ตราบเท่าที่ Session ยังไม่หมดอายุ

  หากมีการกำหนดวันที่แสดงโพสต์ขัดแย้งกับวันที่แสดง Session จะต้องทำการแก้ไขวันที่ใหม่ก่อนจึงจะสามารถส่ง Learning unit เพื่อรอรับการประเมินและอนุมัติให้เผยแพร่ได้

  สำหรับ Learning Unit ประเภท OBEM จะต้องสร้าง Assessment Post อย่างน้อย 1 โพสต์ จึงจะสามารถส่ง Learning unit เพื่อรอรับการประเมินและอนุมัติให้เผยแพร่ได้

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น