วิธีการ Review submission และการ Feedback

ผู้สอนสามารถ Review submission และให้ Feedback ชิ้นงานที่ผู้เรียนส่งเข้ามาได้บนโพสต์ประเภท Assessment เพื่อให้ผู้เรียนทราบแนวทางการพัฒนาและแก้ไขจนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ได้

ขั้นตอน

 1. ไปที่แถบ Sessions
 2. เลือก Sessions ที่ต้องการ จากนั้นคลิก View/Manage
 3. ระบบจะพาไปที่ Posts list เลือกโพสต์กิจกรรมเพื่อการประเมิน (Assessment post) ที่ต้องการตรวจ หากมีผู้เรียนที่ส่งงานเข้ามาที่โพสต์แล้วยังไม่ได้รับการรีวิว จะมีป้าย ข้อความว่า Review Pending ตามด้วยจำนวนของผู้ที่เรียนที่ยังไม่ได้รับการรีวิว
 4. คลิกปุ่ม Review

  review_asm_.png
 5. สามารถเลือกการแสดงผล (Show) เพื่อกรองสถานะการส่งงานของผู้เรียนได้
   
  All
  แสดงสถานะผู้เรียนทั้งหมด
  Review Pending
  แสดงสถานะผู้เรียนที่รอการ Review
  Not Submitted
  แสดงสถานะผู้เรียนที่ยังไม่ส่ง Assessment
  Feedback
  แสดงสถานะผู้เรียนที่ได้รับการ Feedback แล้ว
  Passed
  แสดงสถานะผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมดแล้ว
  show_status.png
 6. เลือกรายชื่อผู้เรียนที่ขึ้นสถานะ Review Pending เพื่อตรวจ Assessment และให้ Feedback

  review_pending.png
 7. จะปรากฏหน้าต่างให้ Review ผู้สอนสามารถเลือกให้ผลเป็นผ่าน (Pass) หรือไม่ผ่าน (Not Yet) ตามเกณฑ์การประเมินของผลการเรียนรู้ได้

  pass_and_not_yet_assessment.png
 8. ผู้สอนต้องให้ Feedback เสมอหลังจากตรวจงานแล้ว (จำเป็น)
   • ผู้สอนควรให้ Feedback ที่ผู้เรียนสามารถนำไปแก้ไขเพื่อให้ผ่านเกณฑ์นั้นได้
   • หากผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ผู้สอนสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมที่ผู้เรียนสามารถนำไปพัฒนาต่อได้เช่นกัน

    สามารถแนบไฟล์ประเภท PDF, Word, Excel, PowerPoint รวมถึงรูปภาพได้

 9. คลิก Submit เป็นอันเสร็จสิ้น

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น