วิธีการดูรายละเอียดในหน้า Teaching Feed

ผู้สอน (Instructor) สามารถดูรายละเอียดของ Posts list และ Sessions ที่เริ่มเปิดการสอนแล้วได้ในแถบ Teaching ซึ่งจะแสดง Sessions ที่ active อยู่และสามารถคลิกแถบ Teaching feed เพื่อเข้าไปดูโพสต์ต่างๆ ใน Learning unit ได้อีกด้วย 

ขั้นตอน

  1. ไปที่แถบ Teaching
  2. เลือก Session ที่ต้องการ
  3. คลิกปุ่ม Teaching Feed

    teaching_feed_new.png

  4. ในหน้า Teaching Feed จะแสดงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

Title of a learning unit แสดงชื่อของ Learning unit

Type of a learning unit แสดงประเภทของ learning unit ว่าเป็น General หรือ OBEM

ข้อมูลของ Session ไม่ว่าจะเป็น Session ID, สถานะของ Session (Draft หรือ Publish), ระยะเวลาของ Session ที่เปิดสอนจนถึงวันสิ้นสุดการสอน, และข้อมูลตาราง Online meeting

Ultimate learning outcome แสดงผลการเรียนรู้สูงสุดที่คาดหวังของ Learning Unit นั้นๆ 

teaching_feed_deatils_new_.png

Posts List แสดงรายการหัวข้อโพสต์ทั้งหมดที่ได้สร้างไว้ใน Learning Unit โดยสามารถคลิกเลือกไปยังโพสต์ที่ต้องการได้

posts_list_newww.png

Online Meeting  จะแสดงวัน เวลา ในการเริ่ม Online Meeting คลิก Show details เพื่อดูวันเวลาสำหรับ online Meeting ทั้งหมดได้ โดย Online Meeting จะเป็นการ Meeting ผ่านระบบ Zoom ผู้สอนสามารถคลิกที่ปุ่ม Start Online Meeting เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ได้ และเมื่อ Online Meeting จบแล้ว ระบบจะแสดงวิดีโอย้อนหลัง โดยผู้สอนจะเห็นวิดีโอนี้เท่านั้น สามารถคลิกปุ่ม View recording เพื่อตรวจสอบคลิปวิดีโอก่อนเผยแพร่ได้ หากต้องการแก้ไขโพสต์ของวิดีโอที่บันทึกได้สามารถทำได้โดยการคลิกจุด 3 จุดบนโพสต์และเลือก Edit หรือหากต้องการลบให้เลือก Delete เมื่อจัดการโพสต์เรียบร้อยและต้องการให้ผู้เรียนสามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ คลิกปุ่ม Publish เพื่อเผยแพร่วิดีโอดังกล่าว

online_meeting_teaching_feed.png    meeting_details.png

view_recaording_new.png

Learning เป็นโพสตืกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ โดยไม่มีการประเมินผล (Assessment)

learning_post_new_.png

Assessment เป็นโพสต์กิจกรรมเพื่อการประเมินผลแบบมี Assessment Criteria ที่มีการวัดผลลัพท์การเรียนรู้ (Learning Outcome) และ Assessment Post ที่มีการสร้างเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติม หรือเกณฑ์การประเมินย่อย ที่ไม่ต้องการวัดผลการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถตรวจโดยการคลิกปุ่ม Review พร้อมทั้งให้ feedback ในงานนั้นได้

asm_post_new.png

Evaluate Learning Result  เพื่อดูผลการประเมินของผู้เรียนทั้งหมด ของ session นั้นๆ (สำหรับ Learning Unit ประเภท OBEM เท่านั้น)

evaluate_learning_outcome_.png

Direct message จะเป็นช่องทางการพูดคุยระหว่างผู้สอนและผู้เรียนของ Learning Unit นั้นๆ

dm_to_learner_.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น