การออกใบรับรองการผ่านผลการเรียนรู้

การออกใบรับรองการผ่านผลการเรียนรู้ (Grant Learning Outcome Certificate) สามารถทำได้เฉพาะ Learning Unit ประเภท OBEM เท่านั้น เมื่อผู้เรียนผ่านกิจกรรมที่ผูกกับ Learning Outcome ใน Learning Unit ได้อย่างน้อย 1 กิจกรรม หากชิ้นงานของผู้เรียนสามารถตอบโจทย์ Learning Unit และบรรลุ Learning Outcome ได้ ผู้สอนสามารถพิจารณาออกใบรับรองการผ่านผลการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เพื่อยันยืนการผ่าน Learning Unit ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอนว่าผู้เรียนต้องผ่านกี่กิจกรรมถึงจะได้ใบรับรองการผ่านผลการเรียนรู้

 

ขั้นตอน

 1. เลือก Learning Unit
 2. ไปที่แถบ Sessions
 3. เลือก Session ที่ต้องการ
 4. คลิกปุ่ม View/Manage

  grant_1.png

 5. ระบบจะพาไปยังแถบ Posts เพื่อทำการออกใบรับรองการผ่านผลการเรียนรู้ ให้คลิกแถบ Grant OBEM

  grant_2.png

 6. เลือกการแสดงผล (Show)
   
  All
  แสดงสถานะผู้เรียนทั้งหมด
  Pass
  แสดงสถานะผู้เรียนที่ได้รับใบรับรองการผ่านผลการเรียนรู้
  Not yet
  แสดงสถานะผู้เรียนที่ยังไม่ผ่านผลการเรียนรู้
  Suggested
  แสดงรายชื่อผู้เรียนที่ระบบแนะนำให้ผู้สอนสามารถออกใบรับรองการผ่านผลการเรียนรู้ได้

  grant_lo_cer_show_status.png   grant_lo_cer_show_status_1.png

 7. คลิกชื่อผู้เรียนที่ต้องการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการเรียนรู้ของผู้เรียน

  grant_4.png
 8. คลิกปุ่ม Grant Learning Outcome Certification เพื่อออกใบรับรองการผ่านผลการเรียนรู้
 9. คลิกปุ่ม Confirm เพื่อเป็นการยืนยันการออกใบรับรองการผ่านผลการเรียนรู้

  grant_5.png
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น