วิธีการกำหนดผลการเรียนรู้ย่อยและเกณฑ์การประเมิน

ผู้สอน (Instructor) สามารถกำหนดผลการเรียนรู้ย่อย (Sub-learning outcome) และเกณฑ์การประเมิน (Criteria) ได้หลังจากกำหนดผลการเรียนรู้สูงสุด (Ultimate learning outcome) แล้วเรียบร้อย โดยหาก Learning unit ของคุณถูกสร้างเป็นประเภท OBEM คุณจะต้องสร้างเกณฑ์การประเมินขึ้นมาอย่างน้อย 1 เกณฑ์จึงจะสามารถส่ง Learning unit ไปรับการพิจารณาเพื่อเปิดสอนได้

ขั้นตอนการกำหนดผลการเรียนรู้ย่อย

 1. ไปที่แถบ Learning outcomes
 2. คลิก Create a sub-learning outcome ใต้แผนผัง Ultimate learning outcome 

  sub_lo_new.png
 3. กำหนด sub-learning outcome โดยจะถูกกำหนดให้ผูกกับ Ultimate learning outcome ของ Learning unit อัตโนมัติ ไม่สามารถเลือกและแก้ไขได้
 4. กรอกคำอธิบายของ sub-learning outcome (ไม่บังคับ)

  sub_lo_popup.png
 5. คลิก Create

หลังจากกำหนดผลการเรียนรู้ย่อย (Sub-learning outcome) เรียบร้อยแล้ว สามารถสร้างเกณฑ์การประเมิน (Criteria) โดยสามารถให้ผูกกับผลการเรียนรู้ย่อย (Sub-learning outcome) ที่สร้างขึ้นหรือผลการเรียนรู้สูงสุด (Ultimate learning outcome) ได้เช่นเดียวกัน

ขั้นตอนการกำหนดเกณฑ์การประเมิน 

 1. ไปที่แถบ Learning outcomes
 2. คลิก Create a criteria ใต้ Sub-learning outcome หรือ Ultimate learning outcome ที่ต้องการ
 3. หน้าต่างสำหรับกรอกข้อมูลสำหรับ Create a criteria จะปรากฏขึ้น ในช่อง Align to learning outcome สามารถคลิก drop-down เพื่อเลือกผูก Criteria กับ Sub-learning outcome หรือ Ultimate learning outcome ได้ตามต้องการ
 4. กำหนดเกณฑ์การประเมิน
 5. กำหนดรายละเอียดของเกณฑ์การผ่านการประเมิน
 6. กำหนดรายละเอียดของเกณฑ์การไม่ผ่านการประเมิน

  create_criteria.png
 7. คลิก Create

  ข้อควรทราบ

ทั้งผลการเรียนรู้ย่อย (Sub-learning outcome) และเกณฑ์การประเมิน (Criteria) ที่สร้างขึ้นนั้นสามารถแก้ไขและลบออกไปได้ โดยหากมีการสร้างเกณฑ์การประเมินที่ผูกกับผลการเรียนรู้ย่อยแล้วทำการลบผลการเรียนรู้ย่อยนั้นๆ ออกไปในภายหลัง เกณฑ์การประเมินที่ผูกไว้จะถูกย้ายไปผูกกับผลการเรียนรู้สูงสุด (Ultimate learning outcome) ให้อัตโนมัติ

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น