วิธีการเริ่มใช้งาน Direct message

Direct Message เป็นช่องทางที่เปิดให้ผู้สอน (Instructor) และผู้เรียน (Learner) ใน Learning unit นั้นๆ ได้ติดต่อพูดคุยกัน โดยข้อความที่ส่งระหว่างผู้สอนและผู้เรียนจะเป็นแบบส่วนตัว (Private message)

ขั้นตอนการเริ่มใช้งาน Direct Message

 1. ไปที่ Learning unit ที่ลงทะเบียนไว้ และต้องการเริ่มบทสนทนา
 2. ไปที่แถบ Sessions
 3. คลิก View/Manage

  view_manage.png
 4. ระบบจะพาเข้าสู่หน้า Posts list คลิกที่แถบ Direct message

  dm_to_learner_.png
 5. เลือกรายชื่อผู้เรียนที่ต้องการส่งข้อความ
 6. พิมพ์ข้อความในช่องสำหรับป้อนข้อความ หากคลิก Enter จะเป็นการส่งข้อความนั้นออกไป แต่หากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ให้กด Shift + Enter บนแป้นพิมพ์พร้อมกัน นอกจากนี้ยังสามารถแนบไฟล์ผ่าน Direct message ได้อีกด้วย

  dm_page.png


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น