วิธีการเพิ่มผู้สอนใน Learning unit

การเพิ่มสมาชิกให้เป็นผู้สอนร่วมใน Learning unit นั้นๆ สามารถทำได้โดยผู้สร้าง Learning unit ซึ่งจะมีสถานะเป็น Owner และผู้สอนร่วมอื่นๆ จะมีสถานะเป็น Instructor การเพิ่มสมาชิกให้มาเป็นผู้สอนร่วมใน Learning unit สามารถเพิ่มได้เฉพาะสมาชิกที่ Sign up และลงทะเบียนเป็นบัญชีผู้สอนแล้ว เท่านั้น  โดยหากคุณยังไม่มีบัญชีผู้สอน สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่แถบ Become an instructor หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว จะมีแถบ Design and planning เพิ่มเข้ามาบนแถบเมนูในบัญชีของคุณ

ขั้นตอนการเพิ่มสมาชิก

  1. เลือก Learning unit ที่ต้องการ
  2. ไปที่แถบ Instructor
  3. คลิก Add instructor 

    add_ins.png
  4. กรอกอีเมลของสมาชิกที่ต้องการเพิ่ม (อีเมลเดียวกันกับที่ Sign up บนระบบ)
  5. Enter เพื่อทำการค้นหา
  6. คลิก Add

    add_ins_popup.png

ข้อควรทราบ

  สมาชิกที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมีสถานะ (Role) เป็น Instructor มีสิทธิ์ในการจัดการ Learning unit ทุกอย่างเทียบเท่า Owner แต่จะไม่มีสิทธิ์ในการลบ Learning unit ออกไปได้

  ผู้สอนที่ลงทะเบียนเรียนใน Learning unit นั้นๆ ไม่สามารถถูกเพิ่มให้เป็นสถานะ Instructor ได้ เนื่องจากผู้สอนคนดังกล่าวมีสถานะเป็นผู้เรียน (Learner) ของ Learning unit ที่ได้ลงทะเบียนเข้ามาแล้ว

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น