จัดการบัญชีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม Earn

หลังจากสร้างบัญชีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม Earn แล้วเรียบร้อย ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบ 4lifelonglearning
 2. คลิก Drop-down ที่ชื่อผู้ใช้งานของคุณ จากนั้นเลือก Profile

  edit_info_earn.png
 3. คลิก Edit profile picture เพื่อทำการอัปโหลดรูปภาพประจำตัว
 4. คลิก Upload profile picture เพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการใช้เป็นรูปภาพประจำตัว โดยไฟล์ที่ระบบรองรับได้แก่ .jpg, .jpeg, .png
 5. เมื่ออัปโหลดภาพเรียบร้อยแล้ว คลิก Save หากต้องการลบภาพ สามารถคลิกที่ Edit และ Remove ได้เช่นกัน

  remove_pf.png
 6. หากต้องการแก้ไขระดับการศึกษาในปัจจุบัน (Educational level currently) สามารถทำได้ด้วยการคลิกจุด 3 จุด แล้วเลือกระดับการศึกษา

  edu_level.png
 7. เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิก Save เป็นอันเสร็จสิ้น
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น