ค้นหาและดูข้อมูลของ Micro-credentials ที่สนใจได้อย่างไร

หลังจากทำการสร้างบัญชีและเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ 4lifelonglearning.org เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถค้นหาและดูข้อมูลของ Micro-credentials ที่สนใจได้ผ่านหน้าหลัก (Homepage) ของเว็บไซต์ โดยจะมีข้อมูลของ Micro-credentials ที่ถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ สามารถคลิกที่แถบหมวดหมู่ของแต่ละ Micro-credentials พิมพ์ข้อความในช่องค้นหา หรือจะเลื่อนลงเพื่อดูข้อมูลของ Micro-credentials ที่มีทั้งหมดบนหน้าเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกัน

explore.png

หากคุณต้องการอ่านรายละเอียดของ Micro-credentials ที่สนใจ สามารถคลิกที่ตัว Micro-credentials จากนั้นระบบจะพาไปยังหน้าข้อมูลของ Micro-credentials ที่คุณเลือก โดยข้อมูลที่แสดงมีดังนี้

 • Overview รายละเอียดภาพรวมของ Micro-credentials ประกอบไปด้วย 
  - Competency บ่งบอกว่าผู้เรียนสามารถทำอะไรได้ ทำอะไรเป็น
  - Key Method วิธีการที่ใช้ในการพิสูจน์การทำได้ทำเป็นของผู้เรียน
  - Sub-Issuer ผู้รับรองความสามารถของผู้เรียน
  - Price ราคาในการสมัคร 
 • Method Components รายละเอียดเชิงลึกของวิธีการที่ใช้ในการพิสูจน์การทำได้ทำเป็นของผู้เรียน โดยแต่ละ Micro-credentials จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในส่วนนี้ 
 • Reference ข้อมูลอ้างอิงที่ผู้ออกแบบ (MC Designer) ใช้อ้างอิงสำหรับออกแบบตัว Micro-credentials 
 • Learning Resources แหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Micro-credentials ที่คุณเลือก
 • Submission Guidelines & Evaluation Criteria เป็นรายละเอียดของเงื่อนไขและเกณฑ์การประเมินให้ผ่าน/ไม่ผ่านในการส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถ
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น