ทำไมต้องทำ Micro-Credential?

เราอยากจะเห็นทุกคนสามารถ Mix&Match เส้นทางการเรียนรู้ของตัวเองได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้อะไรเหมือนกัน เพราะว่า ความสามารถจะถูกสร้างตามความต้องการของผู้เรียน แต่เรายังไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้ ถ้าอาจารย์หรือผู้สอนยังจัดให้ต้องเรียนทุกวิชา เพื่อจบทั้งหลักสูตรแบบ Time-based อยู่ดังเช่นทุกวันนี้

แต่ถ้าการศึกษาเป็นอะไรที่เล็กๆ ทุกคนสามารถเลือกเรียนแค่บางส่วนได้ ก็จะช่วยประหยัดเวลาผู้เรียน และทำให้เกิด Self-paced Education คือไม่จำเป็นต้องมาเรียนเร็วในอัตราที่เท่ากันได้

สิ่งที่เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงการศึกษาผ่าน Micro-Credentials ก็คือระบบการศึกษาที่มี Competency เป็นแกน เราอยากให้ผู้เรียนมาแสดงสิ่งที่เขาทำได้ หลังจากนั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพร้อม ก็ค่อย Move on ไปพัฒนาความสามารถต่อไป

  Learn What You Need

"เรื่องของการเรียนรู้ที่เราจะช่วยได้ คือให้เขาสามารถเข้ามาเลือกเรียนเท่าที่จำเป็น บางอันเขาอาจจะรู้อยู่แล้ว ทำเป็นแล้ว เขาก็ไม่จำเป็นที่ต้องมาเรียนกับเราเลย"

ในประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่อง Skill Gap มาก และอุตสาหกรรมมีความต้องการที่หลากหลาย ซึ่ง มจธ. สามารถช่วยได้ในหลากหลาย skill เหล่านั้น เพราะฉะนั้น ความต้องการของตลาดมีจำนวนมาก แต่ยังไม่มีใครออกมาทำอะไรอย่างจริงจัง

ประเทศไทยตอนนี้ เป็นประเทศที่มีปัญหาการศึกษาอย่างมาก เราต้องการที่จะเริ่มปรับการศึกษาไทยในระดับที่ใหญ่กว่านั้น จะมุ่งไปสู่เรื่องของการ Reskill/Upskill ได้ยังไงบ้าง? เป็นปัญหาหนักสำหรับมหาวิทยาลัย...

เพราะอนาคตการศึกษาไทยเราสร้างได้ การแก้ไขปัญหา เป็นจุดตั้งต้นของการตอบคำถามว่า... ทำไมเราต้องคิดใหม่ ทำใหม่ ทำไมต้องพยายามมาหาทางเพื่อทำ Competency Based-Education นี้ด้วย

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น