ระบบนิเวศของ Micro-Credentials

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Ecosystem ของ MC ว่า Earner, Issuer และ Recognizer มีหน้าที่อะไร และเกี่ยวข้องกันอย่างไร ..."

Micro-Credentials Ecosystem

ประกอบไปด้วยคน 3 กลุ่ม 

  1. Earner (ผู้ขอรับการรับรอง) หรือ Learner หมายถึง คนที่จะเข้ามา Earn Micro-Credentials 
  2. Issuer หมายถึง ผู้ที่เป็นคนอนุมัติ Micro-Credentials เป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความสามารถในการพัฒนาความสามารถที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความสามารถนั้นๆ และหากผ่านการ Verify จากกลุ่มนี้ นั้นหมายความว่า คุณมีความสามารถนั้นจริงๆ ซึ่งในองค์กรของ Issuer จะต้องสามารถ Manage คนได้ 3 กลุ่ม ด้วยกัน ได้แก่
    • Designer คือ คนที่มาออกแบบ Micro-Credentials
    • Assessor คือ คนที่ตรวจประเมินหลักฐานของ Micro-Credentials ที่ Earner ส่งเข้ามา 
    • Optional คือ Instructor, Facilitator หรือ อื่นๆ เป็นผู้ที่พัฒนาความสามารถของผู้เรียน ให้ทำได้ และทำเป็น
  3. Recogniser หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานที่จะรับรองคุณค่าของ Micro-Credentials เพื่อเป็นการยืนยันว่า Micro-Credentials สามารถเอาไปใช้ได้จริง

EP5___1.png

ตัวอย่าง Micro-Credentials Ecosystem

สมมุติว่า ชายคนหนึ่งมีเป้าหมายที่จะย้ายสายงาน จากงานมีเดียไปเป็น Data Engineer แต่ยังไม่มีอะไรที่จะยืนยันว่าเขาจะทำได้ ชายคนนั้นจึงตัดสินใจเข้ามา Earn Micro-Credentials ที่ มจธ. และได้รับ Set of Digital badges หลังจากนั้น เขานำเอา Micro-Credentials ไปสมัครงานที่ IBM... ก็จะถือว่า IBM เป็น Recogniser นั่นเอง

  Note

จะเห็นได้ว่า Ecosystem จะเกิดขึ้นเมื่อ Issuer ได้ให้ Micro-Credentials แก่ Learner หรือ Earner และเขาเหล่านั้นได้นำเอา Micro-Credentials ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆ

EP5___2.png

ในบางกรณีที่ผู้เรียนบางท่านอาจจะไม่ได้ต้องการ Digital Badge เขาสามารถเข้ามาเรียนรู้อย่างเดียวก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนที่เป็นผู้เรียนว่าอยากจะนำ Micro-Credentials ไปแชร์หรือไม่ หรือว่าอยากจะ Learn Specific Competency นั้นเพื่อตอบโจทย์ในด้านใด หรือว่ามา Fix ปัญหา หา Solutions ของ Career ในการทำงานก็ได้เช่นกัน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น