แพลตฟอร์ม Earn

การขอรับรองความสามารถ (Earn Micro-Credential) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

MC133.PNG

 1. เข้ามาที่ https://app.4lifelonglearning.org/en
 2. เลือก Micro-Credential หรือ Specific Competency ที่ต้องการ
 3. คุณพร้อมที่จะพิสูจน์ความสามารถ หรือไม่? 

  ถ้าพร้อม

  สามารถส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถ (Submit Evidences) ตามที่แสดงไว้ได้ทันที เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำได้

  ถ้ายังไม่พร้อม

  สามารถเลือกเรียนส่วนที่จำเป็นจาก Learning Unit ได้ที่ Learn Platform ซึ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-paced Learning) และไม่ถูกจำกัดด้วยเวลา (Asynchronous) และเมื่อพร้อมแล้วค่อยมา Submit Evidences เพื่อรับ Digital Badge ได้

MC134.PNG       Becoming-Transformational-Leaders.png

  Learning Unit

ผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเรียนใน Class หรือเรียนตาม Module ที่ตั้งไว้ หรืออาจจะ ไม่ต้องเรียนก็ได้  ถ้าผู้เรียนมีความสามารถและมั่นใจว่าทำได้อยู่แล้ว สามารถเตรียม Evidences ที่เป็น Portfolio พร้อมที่จะมาอัปโหลดที่แพลตฟอร์ม Earn และถ้าผ่านตามเกณฑ์การประเมิน (Assessment Criteria) ก็สามารถรับ Micro-Credential ได้

 
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น