วิธีการสร้างบัญชี และการเข้าสู่ 4lifelonglearning

  เข้าไปที่เว็บไซต์ 4lifelonglearning.org จากนั้นเลือกคลิกปุ่ม....

4life_home.png

     Sign Up สำหรับการลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรก กรอกข้อมูล

   • ชื่อ
   • นามสกุล
   • อีเมล
   • กำหนด Password ที่ต้องการ (ไม่ควรต่ำกว่า 6 ตัวอักษร และสามารถคลิก Show password เพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้)
   • คลิกปุ่ม Continue เพื่อดำเนินการต่อ
   • กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ Education level และ How do you know us
   • คลิกปุ่ม Complete เพื่อสร้างและเข้าใช้งานระบบได้อัตโนมัติ

    Sign In เพื่อเข้าใช้งานระบบในกรณีที่มี Account อยู่แล้ว กรอกข้อมูล

   • อีเมล
   • รหัสผ่าน (Password)
   • คลิกปุ่ม Sign in เพื่อเข้าสู่ระบบ

    สำหรับบุคลากรใน มจธ. ให้คลิกปุ่ม Sign in with KMUTT account กรอก Username และ Password ของมหาวิทยาลัย จากนั้นคลิกปุ่ม Sign in เพื่อเข้าสู่ระบบ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น