วิธีการสร้างบัญชี และการเข้าสู่ 4lifelonglearning

  เข้าไปที่เว็บไซต์ 4lifelonglearning.org จากนั้นเลือกกดปุ่ม....

     Sign Up สำหรับการลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรก กรอกข้อมูล

   • ชื่อ
   • นามสกุล
   • อีเมล
   • กำหนด Password ที่ต้องการ
   • กดปุ่ม Create Account เพื่อสร้างและเข้าใช้งานระบบได้อัตโนมัติ

    Sign In เพื่อเข้าใช้งานระบบในกรณีที่มี Account อยู่แล้ว กรอกข้อมูล

   • อีเมล
   • รหัสผ่าน (Password)
   • กดปุ่ม Sign in เพื่อเข้าสู่ระบบ

    สำหรับบุคลากรใน มจธ. ให้กด Sign in with KMUTT account กรอก Username และ Password ของมหาวิทยาลัย จากนั้นกดปุ่ม Sign in เพื่อเข้าสู่ระบบ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น