แพลตฟอร์ม Earn และ Learn

เพราะอนาคตการศึกษาไทยเราสร้างได้

ช่องทางสำหรับทุกคนที่จะช่วยรับรองและพัฒนาระบบการศึกษาไทย ให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน Micro-Credentials คือทั้งระบบที่ มจธ. กำลังจะเสนอในส่วนของการ ทำได้  และ ทำเป็น  ให้ผู้เรียนสามารถเข้ามา Earn และ Learn specific competency

EP6___1.png

แพลตฟอร์ม Earn

เป็นส่วนที่รองรับความสามารถที่เฉพาะเจาะจง ผ่านการส่งหลักฐานการทำงาน (Specific Competency verification platform through Evidence submission) ซึ่งจะมีผู้ประเมิน (Assessor) เข้าไปตรวจรับรอง หากหลักฐานที่ใช้พิสูจน์ความสามารถ (Evidence) ที่ส่งเข้ามานั้นผ่านตามเกณฑ์การประเมิน และ Assessor เชื่อได้ว่า Earner คนนั้น มีความสามารถ ทำได้  และ ทำเป็น  จริงๆ ก็จะให้ Micro-Credentials นั้นแก่เขาไป

เป็นส่วนที่ผู้เรียน Self-paced Learning และ Upload หลักฐาน Specific Competency ของตนเองเข้ามา

Evidences

  • เป็นหลักฐานจากการทำงานจริง (Job-embedded Evidences) ที่ ไม่ได้  เกิดจากการสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้
  • เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานหรือกิจกรรมที่ทำเป็นประจำอยู่แล้ว สามารถนำมารวบรวมไว้เป็น Portfolio และ Submit เข้ามายังแพลตฟอร์ม Earn ได้

แพลตฟอร์ม Learn

แพลตฟอร์ม Learn แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

EP6___2.png

สี่เหลี่ยมสีส้ม สี่เหลี่ยมสีฟ้า ที่มีสามเหลียมอยู่ด้านใน
เป็นส่วนประกอบของการออกแบบ Micro-Credentials เป็นส่วนที่เสนอ แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ  เช่น Video Workshop หรือกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ (Other Learning Activities) ที่ช่วยพัฒนา Specific Competency ได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น