แพลตฟอร์ม Earn และ Learn

เพราะอนาคตการศึกษาไทยเราสร้างได้

ช่องทางสำหรับทุกคนที่จะช่วยรับรองและพัฒนาระบบการศึกษาไทย ให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน Micro-Credentials คือทั้งระบบที่ มจธ. กำลังจะเสนอในส่วนของการ ทำได้  และ ทำเป็น  ให้ผู้เรียนสามารถเข้ามา Earn และ Learn specific competency

EP6___1.png

แพลตฟอร์ม Earn

เป็นส่วนที่รองรับความสามารถที่เฉพาะเจาะจง ผ่านการส่งหลักฐานการทำงาน (Specific Competency verification platform through Evidence submission) ซึ่งจะมีผู้ประเมิน (Assessor) เข้าไปตรวจรับรอง หากหลักฐานที่ใช้พิสูจน์ความสามารถ (Evidence) ที่ส่งเข้ามานั้นผ่านตามเกณฑ์การประเมิน และ Assessor เชื่อได้ว่า Earner คนนั้น มีความสามารถ ทำได้  และ ทำเป็น  จริงๆ ก็จะให้ Digital Badge นั้นแก่เขาไป

เป็นส่วนที่ผู้เรียน Self-paced Learning และ Upload หลักฐาน Specific Competency ของตนเองเข้ามา

Evidences

  • เป็นหลักฐานจากการทำงานจริง (Job-embedded Evidences) ที่ ไม่ได้  เกิดจากการสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้
  • เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานหรือกิจกรรมที่ทำเป็นประจำอยู่แล้ว สามารถนำมารวบรวมไว้เป็น Portfolio และ Submit เข้ามายังแพลตฟอร์ม Earn ได้

แพลตฟอร์ม Learn

แพลตฟอร์ม Learn แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

EP6___2.png

สี่เหลี่ยมสีส้ม สี่เหลี่ยมสีฟ้า ที่มีสามเหลียมอยู่ด้านใน
เป็นส่วนประกอบของการออกแบบ Micro-Credentials เป็นส่วนที่เสนอ แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ  เช่น Video Workshop หรือกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ (Other Learning Activities) ที่ช่วยพัฒนา Specific Competency ได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น