แพลตฟอร์ม Learn

learn4life เป็น Learning Platform สำหรับทุกคนเข้ามาเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถที่ต้องการได้ ประกอบไปด้วย 2 สี (ตามภาพ)

EP7___1.png

  • สีส้ม เป็นส่วนประกอบของ Micro-Credential ที่ Designer แนะนำให้ Earner ไปเรียนรู้ เช่น การจัด Face to Face Workshop, Online Seminar, Video, Podcast หรือสื่อต่างๆ
  • สีฟ้า คือ ผลการเรียนรู้ระดับโมดูล (Outcome Based Education Module; OBEM) มีองค์ประกอบของ Learning Outcome, Assessment Activity, and Learning Activity หรือก็คือ OBE Constructive Alignment นั่นเอง

ผู้เรียนในฝั่งนี้จะได้รับ Certificate เป็น Transcript ที่ Verify ได้ว่าผู้เรียนผ่าน Learning Outcome ตัวไหนบ้าง แน่นอนเลยว่าผู้เรียนจะต้องผ่าน Assessment Activity แต่ละกิจกรรมตามที่ Designer ได้ออกแบบไว้

EP7___2.png

ตัวอย่าง Learning unit 

Curated Learning
คือ การนำ Free Online Learning Resources มาปรับรูปแบบให้ Learner เข้าใจได้ง่ายขึ้น เนื่องจากว่า Designer เป็น Expert ใน Competency นั้นๆ จึงรู้ว่าเนื้อหาส่วนไหนจะช่วยสนับสนุนผู้เรียนได้ดีที่สุด
Online/Offline Learning
เป็น Learning Experience ที่สามารถจะ Offer ให้ผู้เรียนเรียนได้ เช่น Online Lecture, Face to Face Workshop, Online Seminar เป็นต้น
Self- Paced Content
เป็น Content ที่ ผลิตขึ้นมาเอง ยกตัวอย่างเช่น Udemy Video ที่ทำเป็น Micro Content ที่เป็นวิดีโอเล็กๆ เรียงกันเป็น Stack ของวิดีโอ และในแต่ละ Section มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ 1 Learning Outcome, Podcast ทำให้ผู้เรียนเห็น แล้วก็เข้าใจ Concept ผ่านการพูดคุย หรือจะเป็น Articles, Text-based Content ก็ได้เช่นกัน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น