หลักฐานที่ใช้พิสูจน์ความสามารถ

Micro-Credential Evidences หลักฐานชิ้นสำคัญ! ที่จะสะท้อนความสามารถของผู้เรียนว่า ทำได้  และ ทำเป็น
นอกจากหลักฐานการส่งงานโดยทั่วไป เช่น ข้อความ ชิ้นงาน หรือรูปภาพแล้ว ยังสามารถออกแบบหลักฐานอื่นๆ เพื่อยืนยันถึงความสามารถของผู้เรียนได้

EP9___1.png

ยกตัวอย่างเช่น

วิดีโอที่ถ่ายแบบเห็นหน้าและการกระทำ (Action) หรือวิดีโอที่กำลังอธิบายสิ่งที่เป็นผลงานที่เห็นตัวผู้เรียนจริงๆ (Real Person) อาจจะ Upload เป็น Raw Material หรือ Raw Video โดยที่ไม่มีการตัดต่อก็ได้ 

  ถ้ายังไม่เชื่อมั่น (Convince) ว่าคนนี้เป็นคนทำจริงหรือเปล่า?

สามารถ Request Zoom Session เพื่อสอบปากเปล่าหรือพูดคุย ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานในการขอ Micro-Credentials เหล่านั้นได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น