ส่วนประกอบของการออกแบบ MC

มาทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นส่วนประกอบในการออกแบบ Micro-Credentials และ OBE มีความสำคัญอย่างไร?

โครงสร้างการออกแบบ Micro-Credentials ประกอบด้วย

  1. Title ที่บอกว่าเขาต้องทำอะไรได้  และ ทำอะไรเป็น 
  2. Competency  ระบุความสามารถที่เฉพาะเจาะจง
  3. Key Method  ระบุว่าการทำได้และทำเป็นนั้นด้วย วิธีการใด?
  4. Supporting Rationale and Research Reference แหล่งอ้างอิงที่ใช้สนับสนุนวิธีการข้างต้น
  5. Learning Resources แนะนำแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถทำ MC ตัวนี้ได้
  6. Submission Guidelines and Criteria ของแต่ละ Evidences ที่ Earner ต้อง Submit

 

EP10___1.png

การออกแบบไม่ใช่เรื่องยาก สามารถใส่ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ได้รับ เพียงมีความเข้าใจว่า

  • Competency อะไรคือ?
  • Key Method อะไรคือ?
  • Criteria ของ Rubric ในการตรวจ Evidences อะไรคือ?

ถ้าผู้ออกแบบหรืออาจารย์ได้ออกแบบการเรียนการสอนบนรากฐานของ OBE  ก็จะมีเกณฑ์การวัดและการประเมินผล ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการออกแบบ Micro-Credential ได้ เช่น Criteria จาก Assessment Design , Skill Training และ Material ต่างๆ เป็นต้น 

 
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น