วิธีการส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถ

ขั้นตอนการส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถ

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ 4lifelonglearning.org จากนั้นเลือกเมนู Micro-Credentials
 2. เลือก MC ที่ต้องการพิสูจน์ความสามารถ (สามารถอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดของ MC ทั้งหมด)
 3. คลิกปุ่ม Apply เมื่อพร้อมที่จะรับรองความสามารถแล้ว
 4. เลื่อนลงมาด้านล่างที่หัวข้อ Submission Guidelines & Evaluation Criteria จะมีทั้งหมด 3 ส่วน 
   
  Part 1: Overview
  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นงาน/หลักฐาน สามารถพิมพ์คำตอบและแนบไฟล์ได้ โดยระบบจะบันทึกคำตอบให้อัตโนมัติ
  Part 2: Work Examples/Artifacts/Evidence
  พิมพ์คำตอบและแนบไฟล์ที่ต้องการ เช่น ตัวอย่างงาน สิ่งประดิษฐ์ หลักฐานอื่นๆ
  Part 3: Reflection
  การเขียนบรรยาย เป็นส่วนที่เพิ่มเติมอาจจะไม่มีในทุก MC ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบแต่ละคน แสดงให้เห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ในระหว่างที่เตรียมชิ้นงานหรือหลักฐาน พิมพ์คำตอบและแนบไฟล์ที่ต้องการได้

  Assessment Rubric

  จะแสดงอยู่ในทุกส่วนโดยระบุเกณฑ์การประเมินหลักฐานพิสูจน์ความสามารถว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน เป็นอย่างไร

 5. เลื่อนลงมาด้านล่างที่ Student Privacy and Academic Integrity Statement เป็นส่วนที่ให้ผู้เรียนยืนยันความพร้อมในการส่งหลักฐาน โดยให้คลิกเครื่องหมายถูกที่…
  • Ready for Review  เพื่อยืนยันว่าพร้อมที่จะรับการประเมิน
  • Confirm Release  เพื่อยืนยันที่จะส่งชิ้นงาน/หลักฐาน
  • Confirm Work  เพื่อยืนยันว่าเป็นชิ้น/หลักฐานของตนเอง
 6. คลิกปุ่ม Submit เพื่อส่งคำตอบ จากนั้น คลิกปุ่ม OK เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
   

    รอรับ email ตอบกลับอัตโนมัติเพื่อยืนยันการส่งหลักฐาน และรอผลการตรวจประเมินภายใน 14 วัน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น