วิธีการส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถใหม่อีกครั้ง

หลังจากส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งผลการตรวจประเมินภายใน 14 วัน และหากอีเมลที่ได้รับนั้นแจ้งผลว่ายังไม่ผ่าน!! ท่านสามารถส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถได้ใหม่

  Email Subject : Constructive Alignment Principle Application for Learning Units Denied.


 ขั้นตอนการส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถใหม่อีกครั้ง

 1. เข้าไปที่อีเมลของตนเอง เพื่อตรวจสอบผลการตรวจประเมิน
 2. คลิกปุ่ม Resubmission เพื่อดู Feedback ที่ได้รับ

    สถานะ Denied จะแสดงที่หน้า Resubmission ของ MC ที่ผลการตรวจประเมินยังไม่ผ่าน

 3. เลือกเมนู Submission Guidelines & Evaluation Criteria เพื่อดูผลการประเมินพร้อม comment ของผู้เชี่ยวชาญที่ให้ไว้ในแต่ละส่วนของ Assessment Rubric และ Feedback from Issuer ซึ่งแสดงไว้ในส่วนท้าย

    Assessment Rubric

  Part 1: Overview
  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นงาน/หลักฐาน สามารถพิมพ์คำตอบและแนบไฟล์ได้ โดยระบบจะบันทึกคำตอบให้อัตโนมัติ
  Part 2: Work Examples/Artifacts/Evidence
  พิมพ์คำตอบและแนบไฟล์ที่ต้องการ เช่น ตัวอย่างงาน สิ่งประดิษฐ์ หลักฐานอื่นๆ
  Part 3: Reflection
  การเขียนบรรยาย เป็นส่วนที่เพิ่มเติมอาจจะไม่มีในทุก MC ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบแต่ละคน แสดงให้เห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ในระหว่างที่เตรียมชิ้นงานหรือหลักฐาน พิมพ์คำตอบและแนบไฟล์ที่ต้องการได้
 4. เลื่อนขึ้นไปด้านบนและคลิกปุ่ม Create New Submission เพื่อเริ่มการส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถใหม่
 5. เลือกไฟล์ที่แก้ไขตาม Comment ที่ได้รับ หรือแนบไฟล์ที่ต้องการ

    สามารถดู Comment จากผู้เชี่ยวชาญที่ให้ไว้ได้อีกครั้ง โดยไปที่ Submission ID แล้วคลิก drop down จากนั้นเลือก ID ของหลักฐานที่ส่งเข้ามาก่อนหน้า

 6. เลื่อนลงมาด้านล่างที่ Resubmission Note for Issuer เพื่อระบุรายละเอียดการปรับแก้หลักฐานที่กำลังจะส่งใหม่
 7. ไปที่ Student Privacy and Academic Integrity Statement เพื่อยืนยันความพร้อมในการส่งหลักฐานอีกครั้ง โดยคลิกเครื่องหมายถูกที่…
  • Ready for Review  เพื่อยืนยันว่าพร้อมที่จะรับการประเมิน
  • Confirm Release  เพื่อยืนยันที่จะส่งชิ้นงาน/หลักฐาน
  • Confirm Work  เพื่อยืนยันว่าเป็นชิ้น/หลักฐานของตนเอง
 8. คลิก Submit เพื่อส่งคำตอบ จากนั้น คลิกปุ่ม OK เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
   

    รอรับ email ตอบกลับอัตโนมัติเพื่อยืนยันการส่งหลักฐาน และรอผลการตรวจประเมินภายใน 14 วัน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น