วิธีการชำระเงิน

กรณีที่คุณต้องการชำระเงิน คุณต้อง ลงทะเบียน เพื่อสมัครเป็นผู้ใช้ระบบผ่านเว็บไซต์ 4lifelonglearning.org และหลังจากเป็นผู้ใช้ในระบบแล้ว เมื่อเข้าไปในหน้ารายละเอียดของ MC จะพบช่องทางการชำระเงิน

  1. กดปุ่ม Enroll และกดปุ่ม Get Access Code เพื่อทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสำหรับการชำระเงิน
  2. กดปุ่ม Start กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม Submit

สำหรับการชำระเงิน คุณสามารถชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารด้วยเลขหมายบัญชี ดังนี้

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มจธ.

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลขที่บัญชี 037-7-00008-8

ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตรวจสอบและอนุมัติอย่างน้อย 1 วันทำการ นับจากวันที่เราได้รับหลักฐานการชำระเงินที่ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

หลังจากชำระเงินสำเร็จ

  • คุณจะได้รับหลักฐานการชำระเงินเป็น ใบเสร็จรับเงิน ตามข้อมูลที่แจ้งไว้ภายใน 14 วันทำการ

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระแล้วให้แก่ผู้ใช้กรณีที่มีการยกเลิกการใช้บริการโดยเป็นความผิดของผู้ใช้ภายหลังจากที่ผู้ใช้ได้เริ่มต้นเรียนรู้ในระบบแล้ว หรือผิดเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการที่ทางเรากำหนดไว้


กรณีที่มีการตรวจพบข้อมูลการชำระเงินไม่ถูกต้อง ท่านจะถูกระงับการเข้าใช้งานใน MC นั้นทันที และกรุณาติดต่อกลับมายังอีเมล 4life@mail.kmutt.ac.th

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์