สมัคร Micro-credentials

 

เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์  4LifelongLearning  และ Explore competencies แล้ว

สามารถเลือกพิสูจน์ความสามารถที่สนใจได้ ในรูปแบบที่คุณต้องการ

ezgif.com-gif-maker__2_.gif

ขั้นตอนการสมัคร Micro-Credentials

  1. เลือก Micro-Credential ที่ต้องการ
  2. คลิกที่ Apply now
  3. เลือกรูปแบบที่ต้องการสมัคร และคลิกที่ Buy now
  4. กรอก Redeem code
  5. คลิกที่ Redeem

____redeem_code.png

  Redeem Code

ระบบจะตรวจสอบ Redeem Code ที่กรอก ต้องตรงตามที่เลือกไว้ในขั้นตอนการ Get Redeem Code ดังนี้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น