สมัคร Micro-credentials

 

เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์  4LifelongLearning  และ Explore competencies แล้ว

สามารถเลือกพิสูจน์ความสามารถที่สนใจได้ ในรูปแบบที่คุณต้องการ

ขั้นตอนการสมัคร Micro-Credentials

 1. เลือก Micro-Credential ที่ต้องการ
 2. คลิกปุ่ม Appy now

  apply_now_new.png

 3. เลือกรูปแบบที่ต้องการสมัคร และคลิกปุ่ม Enroll

  enroll_new_2.png

 4. คลิกปุ่ม Get access code เพื่อรับ Access code สำหรับการสมัคร โดยจะต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นผ่าน MVP payment typeform หลังจากแจ้งรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จะใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน 2 วันทำการนับจากวันแจ้งโอนในลิงก์สำเร็จ จากนั้นจะได้รับ E-mail แจ้ง Access code เพื่อใช้ในการเข้าใช้งานในคอร์สที่สมัครไว้
 5. เมื่อได้รับ Access code แล้วนำมากรอกที่ช่องสีขาว
 6. คลิกปุ่ม Enter

  get_access_code.png

  Access code

ระบบจะตรวจสอบ Access code ที่กรอก ต้องตรงตามที่เลือกไว้ในขั้นตอนการ Get access code ดังนี้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์