วิธีการลงทะเบียนใน Learning unit

สำหรับผู้เรียน (Learner) สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนใน Learning unit ที่ตนสนใจได้บนเว็บไซต์ learn.4lifelonglearning.org โดยในส่วนของ Learning unit ที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้นั้นจะเป็น Learning Unit ที่ถูก Publish แล้วและเป็นสามาธารณะเท่านั้น หาก Learning unit ที่เปิดแล้วแต่จำกัดเฉพาะผู้ที่มีลิงก์ ผู้เรียนจะต้องติดต่อขอลิงก์สำหรับลงทะเบียนจากผู้สอน (Instructor) โดยตรง

explore_page_learn.png

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้บนเว็บไซต์
 2. ไปที่แถบ Explore

  explore_tab.png

 3. ค้นหา Learning unit ที่ต้องการด้วยวิธีการเสิร์ช (search) หรือด้วยวันที่และเวลา (filter by date and time) โดยหากเลือกค้นหา Learning unit ด้วยวันที่และเวลา สามารถเลือกค้นหา Learning unit ที่จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในสัปดาห์นี้ (Starting this week or later) หรือสัปดาห์หน้า (Starting next week or later) หรือเดือนหน้า (Starting next month or later) หรือเลือกวันเวลาที่เฉพาะเจาะจง (Specific date and time) โดยจะต้องกรอกวันที่และเวลาในช่องว่างเพื่อทำการค้นหา

  filter_by_date_and_time.png

  filter_by_date_and_time_1.png

 4. คลิกเลือก Learning unit ที่ต้องการลงทะเบียน
 5. อ่านรายละเอียดของ Learning unit และตรวจสอบวันและเวลาของ Sessions ที่สะดวกโดยการคลิกที่ See class schedule 

  see_class_scedule_.png

 6. เลือก Session ที่ต้องการ
 7. คลิก Enroll

หลังจากลงทะเบียนใน Learning unit เรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนทันทีซึ่งถือว่าลงทะเบียนได้สำเร็จ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น