วิธีแชร์ Digital Badge บนหน้า Profile ของฉันใน LinkedIn

Digital Badge ที่ได้รับการรับรอง สามารถนำไปแสดงบนหน้า Profile ใน LinkedIn เพื่อแสดงถึงความสำเร็จในความรู้และความเชี่ยวชาญของคุณในส่วน Licenses & certificationsLinkedin profile2.PNG

วิธีการแชร์ Digital Badge ของคุณบน Licenses & certifications ใน LinkedIn

ส่วนที่ 1 บนเว็บ 4lifelonglearning.org

 1. ไปยังหน้า Badge collection คลิกที่รูป Digital Badge ของ Micro-Credential ที่ต้องการแชร์ หรือ คลิกตรงข้อความ วันที่ได้รับการรับรอง (Issued on Month Date, Year) เพื่อนำข้อมูลในหน้าต่างข้อมูลการรับรองความสามารถ (Accredible Credential.net) มาใช้ในการแชร์ Digital Badge ในระบบ LinkedIn Profile

ส่วนที่ 2 บนเว็บ linkedin.com

 1. ทำการเข้าระบบ LinkedIn
 2. กดไปที่ View Profile แล้วเลือก Add profile section
 3. ในเมนู Dropdown Recommended กดเลือก Add licenses & certifications
 4. จะปรากฎหน้าต่างสำหรับกรอกข้อมูลของ Digital Badge ที่ต้องการแชร์Linkedin profile1.PNG
 5. กรอกข้อมูลในช่องต่าง ๆ ดังนี้
  • Name: ชื่อของ Micro-Credential
  • Issuing organization: ชื่อหน่วยงานที่ออกใบรับรอง
  • Issue date: เดือน และปี ที่ได้รับการรับรอง
  • Credential ID: หมายเลขของใบรับรอง
  • Credential URL: ลิงก์ของหน้าต่างข้อมูลการรับรองความสามารถ (Accredible Credential.net) ที่ได้จากในส่วนที่ 1
 6. กด Save

หมายเหตุ ข้อมูล Credential ID หรือ หมายเลขของใบรับรอง สามารถคัดลอกได้จาก หน้าข้อมูลการรับรองความสามารถ (Accredible Credential.net) โดยกดไปที่ ปุ่ม EMBED บริเวณด้านล่างชื่อของ Micro-Credential และทำการคัดลอก หมายเลข 8 หลัก ด้านท้ายสุดของลิงก์ URL สำหรับการแชร์ Badge Image ดังตัวอย่างUntitled design.png

สามารถศึกษาวิธีการจัดการเพิ่มเติมได้ใน Manage Licenses & certifications

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์