แชร์ Digital Badge

 

เมื่อได้รับผลการประเมินผ่านแล้วสถานะของ Micro-credentials ที่สมัคร บน User Dashboard จะเปลี่ยนเป็น Achieved

                          สามารถแชร์ Digital Badge ผ่าน Social Media ต่างๆ ได้ตามต้องการ

user_dashbaord_achieve.png

ขั้นตอนการแชร์ Digital Badge

  1. ไปที่ User Dashboard
  2. เลือกแถบ Achieved
  3. คลิกปุ่ม Go to badge collection ของ Micro-credentials ที่ต้องการแชร์
  4. ระบบจะพาไปยังหน้า Badge collection คลิกปุ่ม แชร์

    share_badge.png
  5. สามารถเลือก แชร์ Badge พร้อม Evidence และข้อคิดเห็นต่อชิ้นงาน หรือ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ (ไม่บังคับเลือก)
  6. คลิกปุ่ม Next
  7. คลิกปุ่ม Copy เพื่อคัดลอกลิงก์ URL ไปเผยแพร่ ซึ่งลิงก์นี้จะมีระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์ สามารถแชร์หลักฐานข้อมูลในการพิสูจน์ความสามารถของคุณให้กับผู้อื่นได้
  8. คลิกปุ่ม Done เป็นอันเสร็จสิ้น

  Digital Badge

ถูกจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Blockchain ทำให้มั่นใจได้ว่า Badge จะไม่สามารถถูกแก้ไขข้อมูลภายในได้ บุคคลอื่นสามารถมองเห็นสถานะ Verified เพื่อเป็นการรับรู้ถึงความสำเร็จ (Recognize Achievement) ของเจ้าของ Badge และทราบว่าใครเป็นผู้ให้การรับรอง Badge นี้ด้วยการคลิก View Badge Details เพื่อดูรายละเอียดได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์