ประโยชน์ของ Digital Badge

รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลความสามารถของผู้เรียนในรูปแบบของ Digital Badge ซึ่งรวมถึงหลักฐาน และข้อคิดเห็นต่อความสามารถในการทำงานของผู้เรียน เป็นประโยชน์ต่อการนำไปแชร์ข้อมูลต่อได้สะดวก ทั้งในมุมของผู้เรียน และผู้ที่ต้องการเข้าไปดูผลงานความสามารถจากชิ้นงานที่ผ่านการประเมิน และยังสะดวกต่อการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการรับรองได้ด้วยเทคโนโลยี Blockchain

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์