หัวข้อที่ไม่อนุญาตให้นำมาเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม

1. เรื่องเพศ

ไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง และไม่มีเนื้อหาที่ชัดเจนหรือเป็นการชี้นำ

1.jpg  ตัวอย่างที่ได้รับอนุญาต: เนื้อหาการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

2.jpg  ตัวอย่างที่ไม่ได้รับอนุญาต: การแสดงเทคนิคทางเพศ


2. ภาพเปลือยและเครื่องแต่งกาย

อนุญาตให้ใช้ภาพเปลือยได้เฉพาะการเรียนรู้ในบริบททางศิลปะ การแพทย์ หรือวิชาการเท่านั้น

1.jpg  ตัวอย่างที่ได้รับอนุญาต: ภาพทางการแพทย์หรือการสาธิต

2.jpg  ตัวอย่างที่ไม่ได้รับอนุญาต: ศิลปะบนเรือนร่างของบุคคลที่เปิดเผยและโจ่งแจ้ง


3. ความรุนแรงและการทำร้ายร่างกาย 

ไม่แสดงพฤติกรรมที่เป็นอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้ 

1.jpg  ตัวอย่างที่ได้รับอนุญาต: ศิลปะการต่อสู้

2.jpg  ตัวอย่างที่ไม่ได้รับอนุญาต: แนวทางการจัดการน้ำหนักที่ไม่ดีต่อสุขภาพ


4. เนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

เนื้อหาต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมในสังคมและไม่ขัดต่อกฎหมาย


5. กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ

เนื้อหาต้องเป็นไปตามกฎหมายประเทศที่บังคับใช้

1.jpg  ตัวอย่างที่ได้รับอนุญาต: คำแนะนำในการหาคูปอง

2.jpg  ตัวอย่างที่ไม่ได้รับอนุญาต: คำแนะนำในการเข้าถึงซอฟต์แวร์แคร็ก


6. ข้อมูลและเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิด

ไม่ควรโพสต์คำแนะนำที่จงใจทำให้เข้าใจผิดหรือส่งเสริมความคิดที่ไม่เห็นด้วยกับฉันทามติในชุมชน

7. การสอนอาวุธ

ไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่ให้คำแนะนำในการทำหรือการใช้อาวุธ หากให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับเนื้อหาจะต้องอยู่ในความเหมาะสม

8. ทารุณสัตว์

ไม่แสดงกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อสัตว์อย่างไม่เหมาะสม

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์