สถานะการเรียนรู้

 

ติดตามสถานะการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ บน  4LifelongLearning  

ได้ที่ User Dashboard จะแสดงข้อมูลเปอร์เซ็นต์ในแถบ Progress bar ให้สามารถติดตาม Learning status ของคุณได้ก่อนพร้อมส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถ

ขั้นตอนติดตาม Learning status

  1. คลิกแถบ Go to learning
  2. คลิกแถบ Mark as read ในแต่ละโพสต์ที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว 
  3. กลับไปที่ User Dashboard
  4. แถบ Progress bar จะแสดงเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของ Learning Status

user_db_progress_bar.png

  Status

สามารถส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถได้ แม้ว่าความคืบหน้าการเรียนไม่ถึง 100%

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์