ส่งหลักฐานใหม่ (หลังผลการประเมินยังไม่ผ่าน)

 

หลังจากที่ส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถ และได้ผลการประเมินเป็น Denied

คุณสามารถกลับไปพัฒนาทักษะเพิ่มเติม (หากต้องการ) แล้วส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถใหม่ได้..

denied__3_.png

ขั้นตอนการส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถ ใหม่

หลังจากตรวจสอบสถานะการประเมินของ MC แล้วพบว่า ยังไม่ผ่าน

 1. ไปที่ User Dashboard
 2. คลิก Verify competency ที่ต้องการ
 3. ดูผลการประเมินในแต่ละส่วนได้ที่ Evaluation และ Comment (หากยังต้องการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมสามารถกดที่ Go to Learning ได้)
 4. เมื่อพร้อมและต้องการส่งหลักฐานใหม่ คลิกที่ Create new submission
 5. แก้ไขข้อความและ/หรือไฟล์แนบที่ต้องการส่งเป็นหลักฐานพี่สูจน์ความสามารถ ใหม่ (สามารถกลับไปอ่าน Comment จากผู้ประเมินได้โดยกดที่ Submission date แล้วเลือกวันที่ส่งก่อนหน้า)


  submitted_date.png

 6. เมื่อแก้ไขในทุกส่วนและพิจารณายอมรับข้อตกลงแล้ว จึงจะสามารถกด Submit ได้
 7. ตรวจสอบชื่อ Micro-Credential ที่ต้องการส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถอีกครั้งแล้วคลิก Confirm

  Note

 • กรณี Learn+Verify สามารถส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถได้ แม้ว่าความคืบหน้าการเรียนไม่ถึง 100%
 • หลังจากยืนยันการส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก
 • คุณสามารถส่งหลักฐานใหม่ (หลังผลการประเมินยังไม่ผ่าน) ได้ 2 ครั้ง หากผลการประเมินยังไม่ผ่าน จะต้อง
  👉 ไปศึกษาเพิ่มเติมก่อน หากสมัคร Micro-credentials ในรูปแบบ Learn + Verify
  👉 ขอ Verify ใหม่ หากสมัคร Micro-credentials ในรูปแบบ Verify อย่างเดียว

  ซึ่งทั้ง 2 กรณีนี้จะต้องขอรับ Redeem Code ใหม่เพื่อนำมากรอกอีกครั้ง 
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์