ส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถ

 

เมื่อมีบัญชีผู้ใช้  4LifelongLearning   และสมัคร Micro-credentials เรียบร้อยแล้ว

สามารถดูรายละเอียดของงานและเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ในแต่ละส่วน เพื่อตัดสินใจว่าต้องการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม หรือพร้อมส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถทันที

dashboard.png

ขั้นตอนการส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถ

  1. ไปที่ User Dashboard
  2. คลิก Verify competency ที่ต้องการ
  3. อ่านรายละเอียดของงานและเกณฑ์การประเมินในแต่ละส่วน (หากยังต้องการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมสามารถกดที่ Go to Learning ได้)
    • Part 1 : Overview
    • Part 2 : Work Example
    • Part 3 : Reflection
  4. พิมพ์ข้อความหรือแนบไฟล์ที่ต้องการส่งเป็นหลักฐานพิสูจน์ความสามารถ
  5. พิจารณายอมรับข้อตกลง Student Privacy and Academic Integrity Statement
  6. เมื่อส่งงานในทุกส่วนและยอมรับทุกข้อตกลงแล้วจึงจะสามารถกด Submit ได้
  7. ตรวจสอบชื่อ Micro-Credential ที่ต้องการส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถอีกครั้งแล้วคลิก Confirm

Untitled_video_-_Made_with_Clipchamp__1_.gif

  Status

 • กรณี Learn+Verify สามารถส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถได้ แม้ว่าความคืบหน้าการเรียนไม่ถึง 100%
 • หลังจากยืนยันการส่งหลักฐานพิสูจน์ความสามารถแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์